Bu eğitim Drupal API sistemini kullanarak Drupal 7 için modül geliştirmeyi kapsamaktadır. Eğitim sırasında, adım adım Drupal modül geliştirme, API dokümantasyonunu kullanma, hook (kanca) sistemini kullanma uygulamalı olarak gösterilecektir. Bu eğitim Drupal ile site yapılandırma ve PHP ile yazılım geliştirme becerisine sahip katılımcılar için uygundur. 

Drupal, modüler, açık kaynak kodlu bir içerik yönetim platformudur. Drupal'da yer alan çekirdek modüller ile yapılabilecek düzenlemeler sınırlı iken binlerce Drupal modülü ile çok karmaşık web siteleri oluşturmak mümkündür. Ancak hazır modüllerin yeterli olmadığı durumda özel modül geliştirmek gerekmektedir. 

Özel modül geliştirmenin Drupal standartlarına göre yapılması geliştiriciye bağımlılığı ortadan kaldıracağı gibi kodun güvenli olmasını da sağlayacaktır. Bu eğitim sırasında Drupal standartlarında güvenli, doğru konfigürasyona sahip modül geliştirme uygulamalı olarak gösterilecektir.

Süre: 2 gün

Gereksinimler: 

PHP ile yazılım geliştirmiş olmak ve Drupal site yapılandırma ve yönetme konularında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar: 

  • Drupal hook (kanca) sistemini anlama ve Drupal modül geliştirme, 
  • Drupal modül yapısını anlama ve gelşitirme, 
  • Drupal veritabanı sistemini kullanarak veri işlemleri,
  • Drupal modüllerine yama uygulama,
  • Drupal kod standartlarını anlama, güvenli modül geliştirme becerilerine sahip olacaklardır.

Katılımcılara eğitim sırasında basılı eğitim materyalleri ve eğitim sonunda Acquia imzalı katılım sertifikası verilecektir.