Drupart
Drupart
12 Dakika Okuma Süresi

1-  İlk önce kimlik bilgileri aşağıdaki gibi oluşturacak. link -> https://oauth.yandex.com/client/new

yandex_api.jpg

2- Scope -> Yandex.Metrica -> 'Access to statistics and ability to view all counter settings'  yukardaki gördüğünüz gibi işaretleyiniz.

3-  Doğrulandıktan sonra php ile kodlandığı sayfasına GET ile dönebilecek '' alanındaydı. Ancak birden fazla ekleyemezsiniz.

yandex_api2.jpg

4- Yandex client için classı yazdım. yandexClient.class.php

  class yandexClient {
    private $client_id = '***********';
    private $client_secret = '**********';
    private $access_token;

    function __construct() {

    }

    public function createAuthUrl(){
      return "https://oauth.yandex.com/authorize?response_type=code&client_id=".$this->client_id;
    }

    public function fetchAccessTokenWithAuthCode($code){
      $query = array(
        'grant_type' => 'authorization_code',
        'code' => $code,
        'client_id' => $this->client_id,
        'client_secret' => $this->client_secret
      );

      $post_fields = http_build_query($query);

      $rdata = $this->http('https://oauth.yandex.com/token',$post_fields);

      return json_decode($rdata,true);
    }

    function setAccessToken($token){
      $_SESSION['access_token'] = $token;
      $this->access_token = $token;
    }

    public function getAccessToken(){
      return $this->access_token;
    }

    function http($url,$post_fields = null){
      $ch = curl_init();
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

      if(!empty($post_fields)){
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$post_fields);
      }

      $server_output = curl_exec ($ch);
      curl_close ($ch);
      return $server_output;
    }

    function get($get){
      if (!empty($get['startdate']) && !empty($get['enddate'])){
        $startDate = $get['startdate'];
        $endDate = $get['enddate'];
      } elseif (!empty($get['startdate']) && empty($get['enddate'])){
        $startDate = $get['startdate'];
        $endDate = date('Ymd');
      } else {
        $startDate = date('Ymd',strtotime('-1 months'));
        $endDate = date('Ymd',strtotime('-1 day'));
      }

      //Sayaç id
      if(!empty($get['id'])) {
        $id = $get['id'];
      } else {
        $id = '37471320';
      }

      if (!empty($get['url'])){
        $url = $get['url'];
      } else {
        $url = 'stat/traffic/summary';
      }

      $url = "https://api-metrika.yandex.com.tr/$url.json?id=$id&oauth_token=".$this->access_token."&date1=$startDate&date2=$endDate";

      return json_decode($this->http($url),true);
    }

    function getBrowsers($id){
      $startDate = date('Ymd',strtotime('-1 months'));
      $endDate = date('Ymd');

      $url = "https://api-metrika.yandex.com.tr/stat/tech/browsers.json?id=$id&oauth_token=".$this->access_token."&date1=$startDate&date2=$endDate";

      return json_decode($this->http($url),true);
    }

    function getOperatingSystems($id){
      $startDate = date('Ymd',strtotime('-1 months'));
      $endDate = date('Ymd');

      $url = "https://api-metrika.yandex.com.tr/stat/tech/os.json?id=$id&oauth_token=".$this->access_token."&date1=$startDate&date2=$endDate";

      return json_decode($this->http($url),true);
    }

    function getCountry($id){
      $startDate = date('Ymd',strtotime('-1 months'));
      $endDate = date('Ymd');

      $url = "https://api-metrika.yandex.com.tr/stat/geo.json?id=$id&oauth_token=".$this->access_token."&date1=$startDate&date2=$endDate";
      return json_decode($this->http($url),true);
    }

  }

5- İndex.php 

session_start();
  require_once 'yandexClient.class.php';

  $client = new yandexClient();

  if (isset($_GET['code'])) {
    $token = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($_GET['code']);
    $client->setAccessToken($token['access_token']);
  }

  if (!empty($_SESSION['access_token'])) {
    $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);
  } else {
    $authUrl = $client->createAuthUrl();
    echo '<a href="'.$authUrl.'">Bağlan</a>';
  }

  if ($client->getAccessToken()){
    $id = '37471320';
    $get = $client->getBrowsers($id);
    //$get = $client->getOperatingSystems($id);
    //$get = $client->getCountry($id);
    //$get = $client->getBrowsers($id);
    print_r($get);}

Daha bilgi ve tüm fonksiyonlar için;
https://tech.yandex.com.tr/metrika/doc/ref/reference/metrika-api-resources-docpage/