Sümeyye Aydemir
Sümeyye Aydemir

Drupal 7'de herhangi bir kullanıcıyı programatik olarak bir role atayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodu atama yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin bir kullanıcıya login olduğunda bir rol atamak için hook_user_login hook'unu kullanabilirsiniz. Kullanıcı login olduğunda programatik olarak ilgili role atanmış olur.

<?php
 $uid = 123;// Rol atanacak kullanıcının ID'si.
 $role_name = 'atanacak rol';
 if ($role = user_role_load_by_name($role_name)) {
  user_multiple_role_edit(array($uid), 'add_role', $role->rid);
}
?>