Seda Aktepe
Seda Aktepe

Bazı durumlarda, bir if sorgusuyla duruma göre CSS ve JS dosyaları yüklememiz gerekebilir. Bunun için /sites/all/themes/tema_adi/template.php içerisinde TEMA_ADI_preprocess_html fonksiyonunu kullanabiliriz.

function TEMA_ADI_preprocess_html(&$vars) {

   if(sorgulanmak istenen durum) {

     drupal_add_css( drupal_get_path('theme', 'TEMA_ADI') .'/css/css_dosyasi.css')

     drupal_add_js( drupal_get_path('theme', 'TEMA_ADI') .'/js/js_dosyasi.js')

   }

}