Seda Aktepe
Seda Aktepe

Drupal 8 'de kod tarafında, Datetime tipinde bir field 'a tarih değeri atamak için php 'nin normal date() fonkiyonu kullanılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var.

Bu fonksiyonu aşağıdaki parametreyi göndererek kullanırsak ilgili field 'a veri girişi yapabiliriz. Buradaki önemli nokta \T parametresinin kullanımı, bu şekilde kullanılmazsa ilgili field 'a değer atanamayabilir.

 

$node->field_date_time->set(0, date('Y-m-d\TH:i:s')