Sümeyye Aydemir
Sümeyye Aydemir
10 Dakika Okuma Süresi

Sitenize iframe eklemek istediğiniz de aşağıdaki hatayı alıyorsanız;

...because it set 'X-Frame-Options' to 'SAMEORIGIN'.

Bu sorunu .htaccess'e alt satırdaki komutu ekleyerek çözebilirsiniz.

<IfModule mod_headers.c>

    Header unset X-Frame-Options

</IfModule>