Seda Aktepe
Seda Aktepe

XML Sitemap modülünde ana sayfa, menü, içerik türü, sınıflandırma terimi  ve kullanıcı bazında ayarlamalar yapılabiliyor. Ancak sadece priority değerini değiştirmemize izin veriyor. Changefreq ve Lastmod değerlerini de aşağıdaki hook yardımıyla değiştirebiliriz.

XML Sitemap modülünde ana sayfa, menü, içerik türü, sınıflandırma terimi  ve kullanıcı bazında ayarlamalar yapılabiliyor. Ancak sadece priority değerini değiştirmemize izin veriyor. Changefreq ve Lastmod değerlerini de aşağıdaki hook yardımıyla değiştirebiliriz.

Not: Bu hook, ilgili ayar kaydedilirken çalışır.

/* Bu fonksiyon, ilgili taxonomy term kaydedilirken, Priority, Changefreq ve Lastmod değerlerini değiştirmeye olanak tanır. */
function MODUL_ADI_xmlsitemap_link_alter(&$link) {
    if($link['type'] == 'taxonomy_term') {
          $link['changefreq'] = XMLSITEMAP_FREQUENCY_WEEKLY;
          $link['lastmod'] = time() - 3600 * rand(1, 12);
          $link['priority'] = 0.8;
    }
}