Veli Akçakaya
Veli Akçakaya

Drupal 8 ve Drupal 9'da sitelerde birden fazla dili aktive ederseniz menüde ilgili sayfanın çevirisi olsa da olmasa da menüde görünür. Örneğin Hakkında sayfasını oluşturdunuz ancak About Us çevirisini eklemediniz, sitenin ingilizcesine geçtiğinizde menüde Hakkımızda görünür olur ve Türkçe sayfaya gider. Bu gibi durumların önüne geçmek için menüler oluşturulurken ilgili menünün çevirisi olup olmadığı kontrol edilir ve eğer çevirisi yoksa ilgili menü gösterilmez.

 

function TemaAdı_preprocess_menu(&$variables) {
 if ($variables['menu_name'] == 'ekonomi') {
  $language = Drupal::languageManager()->getCurrentLanguage(LanguageInterface::TYPE_CONTENT)->getId();
  foreach ($variables['items'] as $key => $item) {
   if(!$variables['items'][$key] = TemaAdı_checkForMenuItemTranslation($item, $language)) {
    unset($variables['items'][$key]);
   }
  }
 }
}
function TemaAdı_checkForMenuItemTranslation($item, $language) {
 $menuLinkEntity = TemaAdı_load_link_entity_by_link($item['original_link']);

 if ($menuLinkEntity != NULL) {
  $languages = $menuLinkEntity->getTranslationLanguages();
  // Remove links which is not translated to current language.
  if (!array_key_exists($language, $languages)) {
   return false;
  } else {
   if(count($item['below']) > 0) {
    foreach ($item['below'] as $subkey => $subitem) {
     if(!$item['below'][$subkey] = TemaAdı_checkForMenuItemTranslation($subitem, $language)) {
      unset($item['below'][$subkey]);
     }
    }
   }
   return $item;
  }

 }
}
function TemaAdı_load_link_entity_by_link(MenuLinkInterface $menuLinkContentPlugin) {
 $entity = NULL;
 if ($menuLinkContentPlugin instanceof MenuLinkContent) {
  list($entity_type, $uuid) = explode(':', $menuLinkContentPlugin->getPluginId(), 2);
  $entity = \Drupal::entityManager()->loadEntityByUuid($entity_type, $uuid);
 }
 return $entity;
}