Sümeyye Aydemir
Sümeyye Aydemir

Drupal diğer içerik yönetim sistemlerine göre çok daha fazla kaynak tüketiyor, performans artışı için de cache ile ilgili birtakım uygulamalar kurmak, ayarlar yapmak gerekiyor.

Centos bir web sunucuya memcache kurmak ve drupal ile entegre etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Memcache Kurulumu

Sunucunuzda PHP 5.3 ve PECL olduğunu varsayıyoruz.

#yum install memcached
chkconfig --level 2345 memcached on
/etc/init.d/memcached start
pecl install memcache
extension=memcache.so satırını /etc/php.ini dosyasına ekleyin
/etc/init.d/httpd restart

Yukarıdaki komutlar ile memcache'i kurduk, açılışta çalışacak şekilde ayarladık ve servisi başlattık. Aşağıdaki php satırları ile de memcache'in gerçekten kurulup kurulmadığını test edebilirsiniz.

<?php
$memcache = new Memcache;
$memcache-&gt;connect('127.0.0.1', 11211);
print_r($memcache);
?>

Drupal Entegrasyonu

https://drupal.org/project/memcache adresindeki Drupal modülünü indirin ve sites/all dizini altına kopyalayın ve aşağıdaki adımları gerçekleştirin;

  • Sitenizi bakım moduna alın.
  • Sitenizin kurulu olduğu dizindeki settings.php dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin.
$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/memcache/memcache.inc';
	$conf['cache_default_class'] = 'MemCacheDrupal';
  • Sitenizi tekrar online mod'a alın.