Veli Akçakaya
Veli Akçakaya

Web siteleri geliştirilirken dikkat edilecek ISO starndartları olduğunu biliyor muydunuz? Evet, var. TS EN ISO 9241-151, İNSAN - SİSTEM ETKİLEŞİMİNİN ERGONOMİSİ standardı ile web sitelerinin sahip olması gereken standartları açıklamaktadır. 

Web kullanıcı arayüzü geliştirilmesinde en önemli hedef, arayüzünü, engelli kişilerde dâhil mümkün olan en geniş kullanıcı yelpazesinin erişimine açık hale getirmektir. Web kullanıcı arayüzlerinin erişilebilirliği bakımından da önemli olmasına rağmen, erişilebilirliği etraflı bir şekilde kapsamayı hedeflememektedir.

Web sitesi tasarlarken aşağıdaki konulara odaklanılması gerekmektedir.

  • Üst düzey tasarım kararları ve tasarım stratejisi, 
  • İçerik tasarımı, 
  • Gezinme ve arama, 
  • İçerik sunumu.

Yukarıdaki noktalardan da anlaşılacağı üzere web sitelerinde içerik ve içeriğin sunumu herşeyden önemlidir. Eğer siz doğru içeriği, doğru şekilde sunamazsanız başarılı web siteleri oluşturamazsınız. İçeriğin sunumundaki bir diğer önemli nokta ise erişilebilirliktir. İçeriğin her birey tarafından ve arama motorları tarafından erişilebiliyor olması gerekmektedir. 

Web siteleri amaçlarına göre çeşitlilik göstermekle birlikte şu şekilde gruplanabilir; kamuoyu bilgilendirme web siteleri, elektronik ticaret uygulamaları, iç web uygulamaları (portal) vs. Bu yüzden, geliştirilecek olan web sitelerinin amacı ve stratejik hedefinin açık bir şekilde tanımlanması, üst düzey tasarım kararıdır.

Web kullanıcı arayüzünün kavramsal bir modeli, içerik ve gezinme yapısının tanımlanmasında önemli bir esastır. Böyle bir kavramsal model, konu hiyerarşisi gibi mevcut bilgi yapıları ile beraber muhtemel kullanıcıların görevleri ve zihinsel yapılarının analizi ile de geliştirilebilir. Web sitesinin içeriği, sitenin amacı ve kullanıcının tipik bilgi ihtiyaçları bakımından yeterli ölçüde olmalıdır.

Web İçeriği Kullanılabilirlik Standartları ve Kriterleri ise yine ISO tarafından geliştirilmiş ayrı bir standarttır. Web içeriği kullanılabilirlik kriteri, Web içeriğinin engelli insanlar için nasıl daha kullanılabilir yapılabileceğini gibi konular bu standart ile açıklanmıştır. Bu standart kapsamında prensipler tanımlanmış ve web sitelerinin başarılı sayılması için kriterler oluşturulmuştur. A, AA ve AAA düzeyindeki kriterler web sitelerinin kullanışlılık düzeyini belirlemektedir, AAA en yüksek değerdir. Bu kriterler TSE tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

  • A düzeyi: Web sayfası, A düzeyinde (asgari uygunluk düzeyi) uygunluk için, tüm A düzeyi başarı kriterlerini karşılar ya da uygunluk sağlayan alternatif bir model sağlanır. 
  • AA düzeyi: Web sayfası AA düzeyinde uygunluk için, tüm A düzeyi ve AA düzeyi başarı kriterlerini karşılar ya da AA düzeyinde uygunluk sağlayan alternatif bir model sağlanır. 
  • AAA düzeyi: Web sayfası AAA düzeyinde uygunluk için, tüm A düzeyi, AA düzeyi ve AAA düzeyi başarı kriterlerini karşılar ya da AAA düzeyinde uygunluk sağlayan alternatif bir model sağlanır.

TSE tarafından bilişim alanında standartların belirlenmesi gerçekten sevindiricidir, önemli olan bu standartları güncel tutabilmek ve web sitelerine uygulayabilmektir.