Taşkın Maksim
Taşkın Maksim
10 Dakika Okuma Süresi

Drupal Console

The Drupal CLI. A tool to generate boilerplate code, interact with and debug Drupal.

Komut satırından Drupal debug etme, hazır kodu oluşturma ve yönetme amaçlı geliştirilen program. Drupal Console, Symfony Console tabanlıdır ve sizin için otomatik olarak kod standartına göre Drupal 8 module oluşturmasını sağlar.

Kurulum

İlk önce DrupalConsole'ı kullanmak için kurmanız gerekenşer:

 1. DrupalConsole Launcher
 2. DrupalConsole

Neden Launcher?

Launcher, drupal komutunu her proje için ayrı kurmadan global olarak kullanılmasını sağlar. Aşağıdaki komutlarla DrupalConsole Launcer global olarak kurabilirsiniz:

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar
mv drupal.phar /usr/local/bin/drupal
chmod +x /usr/local/bin/drupal

DrupalConsole Launcer Güncelleme

drupal self-update

Launcher ile Drupal Consol çalıştır.

drupal

drupal komutunu Drupal 8 projesinde çalıştırmanız gerekmektedir ya da çalıştırırken 

--root=/drupal8projesi.dev 

yol gösterek de çalıştırabiliriniz.

Proje bazlı Kurulum

DrupalConsole her drupal projesinde kurulu olmalıdır. Eğer Drupal 8 projesini composer ile oluşturmuşsanız kurmanıza gerek yok çünkü kurulu geliyor aksi takdirde aşağıdaki komutu projeniz için çalıştırınız:

cd drupal8projesi.dev composer require drupal/console:~1.0 --prefer-dist --optimize-autoloader

 

Kullanım

Drupal Console için 2 türü kullanım mevcuttur:

 1. Global Launcher Komutları bunlar Drupal 8 site dışında çalışabilen komutlar.
 2. Proje Bazlı Komutları bunlar sadece proje'de çalıştırabilen komutlar.

Konfigürasyon Dosyalarını Kopyalama

drupal init [--override]komutu ile Konfigürasyon Dosyası yerini belirtebilirsiniz.

DrupalConsole ile Drupal 8 Projesi oluşturmasın

Drupal 8 proje oluşturmanın en kolay yolu drupal quick:start komutu.

Kullanımlar

# quick:start --directory="/path/to/drupal-project/"
# quick:start --directory="/path/to/drupal-project/" --profile="minimal"
# quick:start --repository="acquia/lightning-project:^8.1" --directory="/path/to/drupal-project/" --profile="lightning"
command:
 name: quick:start
 description: 'Download, install and serve a new Drupal project'
vars:
 repository:
  - drupal-composer/drupal-project:8.x-dev
  - acquia/lightning-project
  - acquia/reservoir-project
 profile: standard
commands:
 # Create Drupal project using DrupalComposer
 - command: exec
  arguments:
   bin: composer create-project %{{repository}} %{{directory}} --prefer-dist --no-progress --no-interaction
 # Install Drupal
 - command: exec
  arguments:
   bin: drupal site:install %{{profile}} --root=%{{directory}} --db-type="sqlite" --no-interaction
 # Start PHP built-in server
 - command: exec
  arguments:
   bin: drupal server --root=%{{directory}}ß

Module Oluşturma

drupal generate

generate

komutu ile modulu interaktif olarak oluşturabilirsiniz yada tek satır aşağıdaki şekilde oluşturabilirisiniz.

drupal generate:module \
 --module="modulename" \
 --machine-name="modulename" \
 --module-path="/modules/custom" \
 --description="My Awesome Module" \
 --core="8.x" \
 --package="Custom" \
 --module-file \
 --composer \
 --test \
 --twigtemplate

tree

Komutlar

Komutlar listesi için https://drupalconsole.com/docs/en/commands/ sitesinde bakabilirsiniz.