Drupal 7'de herhangi bir kullanıcıyı programatik olarak bir role atayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodu atama yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin bir kullanıcıya login olduğunda bir rol atamak için hook_user_login hook'unu kullanabilirsiniz. Kullanıcı login olduğunda programatik olarak ilgili role atanmış olur.

<?php
 $uid = 123;// Rol atanacak kullanıcının ID'si.
 $role_name = 'atanacak rol';
 if ($role = user_role_load_by_name($role_name)) {
 user_multiple_role_edit(array($uid), 'add_role', $role->rid);
}
?>