Bu fonksiyonu aşağıdaki parametreyi göndererek kullanırsak ilgili field 'a veri girişi yapabiliriz. Buradaki önemli nokta \T parametresinin kullanımı, bu şekilde kullanılmazsa ilgili field 'a değer atanamayabilir.

 

$node->field_date_time->set(0, date('Y-m-d\TH:i:s')