Seda Aktepe
Seda Aktepe

Bir buton için yazmış olduğumuz css 'i sitedeki tüm butonlarda kullanmak isteyebiliriz. Ancak form arayüz ekranında, butona class eklemek için bir alan mevcut değil. Bunun için form_alter modülü yardımıyla form submit butonuna class değeri verebiliriz. $form['actions']['submit']['#attributes'] değerinin, array bir değişken alacağını da unutmayalım.

 

function TEMA_ADI_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {

    if ($form_id == 'formun_id_değeri') {
      $form['actions']['submit']['#attributes'] = array('class' => array('class-1', class-2', ...));
    }

}