Panel kullanarak bir satır kod yazmadan Drupal sayfalarında yerleşimleri tamamen değiştirebilirsiniz. Sayfa veya bölüm / blok bazında sayfa düzenlerinin nasıl değiştirilebileceği, rol veya içeriğe göre farklı yerleşimlerin nasıl oluşturulabileceği bu eğitimin kapsamındadır.

Panel Drupal ile çok kompleks yerleşim düzenlerinin (2 sütun, 3 sütun, başlık, alt başlık, vs.) oluşturulabildiği bir Drupal modülüdür. Eğitim süresince varolan sayfaların paneller ile nasıl bölündüğü, yerleşimin nasıl tekrar düzenlendiği uygulamalı olarak gösterilecektir. 

Süre: 1 gün

Gereksinimler: 

Bir günde Drupal ve Drupal ile site yapılandırma eğitimlerini almış olmak veya bu eğitimlerin kapsadığı bilgi seviyesine sahip olmak tavsiye edilmektedir.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar:

  • Özelleştirilebilir, ayarlanabilir yerleşimler oluşturma,
  • Hiç kod yazmadan içerik yerleşim bölümleri (panel) oluşturma
  • İçeriğe veya kullanıcıya göre değişen içerik bölümleri oluşturma.

Katılımcılara eğitim sırasında basılı eğitim materyalleri ve eğitim sonunda Acquia imzalı katılım sertifikası verilecektir.