Drupal 8 Theme Suggestions

Drupal 8'de bazı kurallara göre farklı sayfa şablon dosyaları kullanabilirsiniz. Örneğin sisteme giriş yapmamış tüm kullanıcılar için ortak bir sayfa oluşturabilir veya URL'ye göre farklı şablon dosyaları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte login olmamış olan kullanıcılar için page__not_logged_in  ve eğer içerik node ise node type şablon önerileri eklenmiştir. 

Drupal'da Tab Class'larını Değiştirmek

Drupal'da varsayılan olarak gelen tab primary class'larını başka bir class ile değiştirmek için aşağıdaki kodu temanın template.php dosyasına ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki kod ile tab'ların class'larını nav ve nav-tabs olarak değiştirebilirsiniz. Özellikle Twitter Bootstrap entegrasyonu için bu gerekli.

Drupal 'da Duruma Göre CSS ve JS Dosyası Eklemek

Bazı durumlarda, bir if sorgusuyla duruma göre CSS ve JS dosyaları yüklememiz gerekebilir. Bunun için /sites/all/themes/tema_adi/template.php içerisinde TEMA_ADI_preprocess_html fonksiyonunu kullanabiliriz.

function TEMA_ADI_preprocess_html(&$vars) {

   if(sorgulanmak istenen durum) {

     drupal_add_css( drupal_get_path('theme', 'TEMA_ADI') .'/css/css_dosyasi.css')

     drupal_add_js( drupal_get_path('theme', 'TEMA_ADI') .'/js/js_dosyasi.js')

   }

}