Bu eğitim Drupal proje yöneticileri daha hızlı ve doğru yöntemler ile Drupal projelerinin nasıl yönetileceğini kapsamaktadır. Drupal geliştirme sürecindeki önemli noktaları ve süreçlerin anlatılacağı bu eğitimde, geliştirme sürecinde yer alan kişilerin görevlerini öğreneceksiniz. Ayrıca bir site yapılandırılırken kullanılacak modüllerin nasıl seçileceği, projenize nasıl katkı sağlayacağı da bu eğitim kapsamındadır. 

katılımcılar, bu eğitimin sonunda; bir sonraki Drupal siteniz için ihtiyaç analizi, müşteriyi anlama, görevleri ekibe uygun şekilde dağıtma ve efektif bir proje takvimi oluşturma konularında beceri sahibi olacaklardır. 

Süre: 1 day

Gereksinimler :

Bu eğitim için web geliştirme ve proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tavsiye edilmektedir. Diğer web geliştirme platformları ile çalışmış proje yöneticileri daha avantajlı olacaktır.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar: 

  • Drupal ile ilgili tüm önemli noktaları anlama, yönetim arayüzünü rahatça kullanma,
  • Drupal tabanlı bir projenin naısl planlanacağı ve geliştirileceği,
  • Geliştiriciler ile Drupal terminolojisi kapsamında etkili iletişim,
  • Drupal dünyasını anlama ve Drupal projelerinin etkili bir şekilde entegrasyonu,
  • Müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etme ve bu ihtiyaçlar paralelinde web sitesi için doğru bileşenleri (modül, tema, vs) seçebilme becerisine sahip olacaklardır.